Wyszukiwarka

Logowanie

Pracownia Spektrometrii EPR

Laboratorium spektrometrii mikrofalowej

 

Realizowane zadania:

  • Opracowywanie spektrometrów EPR do kontroli stopnia napromieniowania żywności konserwowanej metodami radiacyjnymi, (dozymetrów EPR)

  • Modernizacja spektrometrów EPR ogólnego przeznaczenia opracowanych w Zakładzie i użytkowanych w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych, produkcyjnych i usługowych


Prace doświadczalne:

  • Opracowano nowoczesne, sterowane w standardzie USB bloki spektrometru EPR: stabilizator pola magnetycznego, cyfrowe odbiorniki sygnału EPR na częstotliwość 1kHz i 100kHz, miernik częstotliwości i mocy mikrofalowej. Bloki te nadają się zarówno do budowy nowych spektrometrów EPR jak też do zaawansowanej modernizacji spektrometrów starszego typu. Aktualnie trwają negocjacje, dotyczące modernizacji za pomocą tych bloków spektrometrów „Radiopan” na terenie byłego ZSRR - znajduje się tam około 150 szt. spektrometrów, wykonanych do roku 1990 przez „Radiopan”.

  • Opracowano 2-kanałowy spektrometr EPR, umożliwiający pomiary ilościowe względem wzorca. Spektrometry takie zbudowano dla Akademii Medycznej w Bydgoszczy oraz dla uniwersytetu w Białym stoku – na bazie spektrometrów „Radiopan”. Aktualnie trwają wstępne negocjacje, dotyczące możliwości zastosowania spektrometru 2-kanałowego do ciągłego pomiaru poziomu zanieczyszczeń (związkami wanadu) ropy naftowej, wydobywanej na Uralu. W przypadku pozytywnej oceny, pojawi się możliwość instalacji takich spektrometrów na kilkunastu stanowiskach wydobywczych.

  • Opracowano i zbudowano spektrometr EPR na pasmo Q dla Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

  • Opracowano program komputerowy, sterujący w standardzie USB spektrometrem EPR, wyposażonym w nowe bloki.

  • Opracowano cyfrowy odbiornik sygnału EPR z cyfrową, kwadraturową detekcją synchroniczną, realizowaną na układzie FPGA serii Spartan3 (Xilinx).

Old EPR spectrometer upgrade

Two-chanel EPR system

Goniometer for EPR spectrometerW tej kategorii nie ma tymczasem żadnych pozycji. Zapraszamy wkrótce!